Καθορισμός πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας.

Δείτε εδώ την απόφαση του Δημάρχου Νεμέας για τον καθορισμό πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.