Γνωστοποίηση πρόσληψης (1) ειδικού συμβούλου.

Δείτε τη γνωστοποίηση πλήρωσης (1) θέσης ως ειδικού συμβούλου του Δημάρχου Νεμέας,εδώ.

Δείτε την περίληψη της γνωστοποίησης για την πλήρωση (1) θέσης ως ειδικού συμβούλου του Δημάρχου Νεμέας, εδώ.