Ευχαριστίες προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Toyota Ελλάς
Gallery

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
     ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Νεμέα 01/04/2020
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

ΘΕΜΑ : Ευχαριστίες προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Toyota Ελλάς

 

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και προς την Toyota Ελλάς για την παροχή ενός οχήματος στο Δήμο Νεμέας το οποίο θα εξυπηρετεί τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο που διανύει η χώρα.

Το όχημα αυτό τίθεται στη διάθεση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" για την καλύτερη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου Νεμέας που στόχο έχουν τη φροντίδα και την εξυπηρέτηση ανήμπορων, ηλικιωμένων, αναξιοπαθούντων και συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Εδώ θα ήθελα να τονίσω την πολύτιμη προσφορά αυτής της κοινωνικής δομής και το σημαντικό έργο που επιτελεί στην κοινωνία μας.


 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Θ. Φρούσιος