ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ Δ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
Β τρίμηνο 2020

Δείτε την έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων β τριμήνου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020,εδώ.