ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ Δ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
Α τρίμηνο

Δείτε την έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Α τριμ. για τον έλεγχο υλοποίησης  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020,εδώ.