Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 μέχρι 31/12/2021.

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 μέχρι 31/12/2021.

Δείτε εδώ την έγκριση έκθεσης εσόδων Δ΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.