ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021( Γ ΤΡΙΜ.)

Δείτε εδώ το απόσπασμα περί έγκρισης έκθεσης εσόδων Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.