ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (2020 ΠΡΑΤΙΝΑΣ)