ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (2020 ΠΡΑΤΙΝΑΣ)

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2020 -Πρατίνας.