ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜ. 2022 Ν.Π. ''Δ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ''