ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜ. 2022 Ν.Π. ''Δ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ''

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμ. για το Ν.Π. ''Δ.ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ''.