ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (2020 ΠΡΑΤΙΝΑΣ)

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2020 (ΠΡΑΤΙΝΑΣ).