ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΑΤΙΝΑΣ

Δείτε εδώ το τριμηνιαίο δελτίο έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Ά τριμ. 2021 -Πρατίνας.