ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ (ΠΡΑΤΙΝΑΣ)

Δείτε εδώ την έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Πρατίνας).