ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ Ν.Π. ''ΠΡΑΤΙΝΑΣ''

Δείτε εδώ το τριμηνιαίο δελτίο Γ' τριμ. "ΠΑΡΑΤΙΝΑΣ''.

Δείτε εδώ την έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Γ' τριμ. για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π. ''ΠΡΑΤΙΝΑΣ''.