Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
Νομικό Πρόσωπο "ΠΡΑΤΙΝΑΣ"

Δείτε εδώ την εισήγηση της προϊσταμένης του Δήμου σχετικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2022 του Ν.Π. ¨Πρατίνας".

Δείτε εδώ την έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Ν.Π. "Πρατίνας".