ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΑΤΙΝΑ