ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΑΤΙΝΑ

Δείτε εδώ την έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Β' τριμήνου ''Πρατίνα''.