Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου

Δείτε εδώ την έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Δείτε εδώ την ορθή επανάληψη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού μέχρι 31/3/2020.