ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜ. "ΠΡΑΤΙΝΑΣ''

Δείτε εδώ την έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Α' τριμ. για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.'' Πρατίνας''.