Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Νεμέας κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και παιδείας

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 5ο της 16ης Ιουνίου 2020, περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ "ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ" ,οικ. έτους 2019.