ΑΔΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ - Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2019
ΑΔΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ - Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2019