Διοικητική Υπηρεσία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ    
Τηλ 2746-360-118    
Fax 2746-360-134


ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
ΛΕΚΟΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ    
Τηλ 2746-360-114    
Fax 2746-360-134


«ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» - «ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ»     
ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ    
Τηλ 2746-360-127    
Fax 2746-360-135


ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ - ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ    
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ    
Τηλ 2746-360-105    
Fax 2746-360-135


 


ΔΗΜΟΤ/ΓΙΑ - ΛΗΞ/ΧΕΙΟ -ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ    
ΣΚΑΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ    
Τηλ 2746-360-130    
Fax 2746-360-135


OIKΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ    

Τηλ 2746-360-135   
Fax 2746-360-134


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ    
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

Τηλ 2746-360-121    
Fax 2746-360-134