Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή μελετητών για την εκπόνηση της μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (Net Metering) KAI TOY EIKONIKOY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (Virtual Net Metering)».
Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ τα παραρτήματα της διακήρυξης.