Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων του Δ.Νεμέας

                                                                                           Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ


                                                                                                                    Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ


                                                                                                         διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό


με σκοπό την επιλογή μελετητών για την εκπόνηση της μελέτης:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NET METERING) KAI TOY EIKONIKOY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VIRTUAL NET METERING)».Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα παρακάτω αρχεία:

1.Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού , εδώ.

2.Περίληψη διακήρυξης , εδώ.

3.Τεύχη δημοπράτησης , εδώ.