ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΩΝ 2022-2023

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη για συμβάσεις Προμηθειών με τίτλο " Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νεμέας 2022-2023".

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση/περιγραφή.

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης .

Δείτε εδώ το πρακτικό 11/2022 από συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής.