ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας.