ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου.

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου.