ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε εδώ την Διακήρυξη για το Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ".

Δείτε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης.