ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δείτε εδώ τη διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Νεμέας.