Διαγωνισμός
Προμήθεια καυσίμων οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης του Δ. Νεμέας

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη εδώ.

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.