Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλ 2746-360-133
Fax 2746-360-134

ΛΕΚΟΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
Τηλ 2746-360-114
Fax 2746-360-134