Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση α) επιτροπής επισκευής συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου του έτους 2024 και β) επιτροπής για τη γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2024.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση α) επιτροπής επισκευής συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου του έτους 2024 και β) επιτροπής για τη γνωμοδοτική επιτροπή επισκευής, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών των πάσης φύσεως μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2024.