ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

dimos nemeas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νεμέα : 27-4-2023                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ : Καθαρισμός οικοπέδων από ξερόχορτα και άλλα  εύφλεκτα υλικά.

 

  Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β’/19.04.2023) και ενόψει της έναρξης αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου  έως και 31η Οκτωβρίου 2023  οι ιδιοκτήτες, νομείς , επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

  • σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ,οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων
  •  σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  •  εκτάσεων που βρίσκονται σε απόσταση 100 μ. των ανωτέρω και
  •  εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ,από την 1η Μαΐου έως την 31η  Οκτωβρίου 2023 ,υποχρεούνται :

  • στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους
  • στην αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της
  • την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της
  • στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου ,που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού , καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο ,θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, του ΦΕΚ 2549/Β’/19.04.2023

 Ο Δήμος Νεμέας ευελπιστεί στην συνεργασία των πολιτών για την αποφυγή καταστάσεων επικίνδυνων και επιζήμιων για τις ζωές όλων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ