ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αιτήσεις για επανασύνδεση ρεύματος ευάλωτων καταναλωτών ΔΕΗ.