ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημιουργία σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης(Wi-Fi)

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου για την εγκατάσταση στην πόλη της Νεμέας δωρεάν σημείων ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης(Wi-Fi).