Αρχαιολογικός Χώρος Αρχ. Νεμέας

Αρχαιολογικός χώρος Νεμέας

 

Η μακραίωνη ιστορική αναδρομή του αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας ξεκινά από τον 6ο αιώνα π.Χ., με την ανάπτυξη του ιερού του Δία και την καθιέρωση των Νέμεων Πανελλήνιων Αγώνων, σε μια περιοχή που παρουσιάζει ανθρώπινη δραστηριότητα ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Ο πρώτος ναός του Δία, καθώς και οι δύο πρώτες φάσεις του Ηρώου, χρονολογούνται στα αρχαϊκά χρόνια. Έναν αιώνα αργότερα, τον 5ο αιώνα π.Χ., κατασκευάζονται οι εννέα οίκοι-θησαυροί. Στο πλαίσιο ενός μεγάλου οικοδομικού προγράμματος, στα τέλη του 4ου αιώνα, κτίστηκε ο νεότερος ναός του Δία, το λουτρό, ο ξενώνας, το στάδιο και η τρίτη φάση του Ηρώου. Με τη μεταφορά ωστόσο των αγώνων στην πόλη του Άργους το 270 π.Χ., ήρθε και η παρακμή του ιερού. Μετά Χριστόν και πιο συγκεκριμένα τον 5ο και τον 6ο αιώνα, αναπτύχθηκε στην περιοχή μια μικρή κοινότητα και στα ερείπια του ξενώνα κτίστηκε μία βασιλική. Η διάλυση της συγκεκριμένης κοινότητας προήλθε από την επιδρομή των Σλάβων το 580-590 μ.Χ.

 

Αναφορικά με τις ανασκαφές που συνδέονται με όλα τα παραπάνω στοιχεία, που συνθέτουν τον σημερινό αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας, οι πρώτες πραγματοποιήθηκαν το 1766 από την αποστολή Dilettanti και το 1884-1912 από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Λίγο αργότερα, το 1924, τις ανασκαφές ανέλαβε η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, η οποία υπό τους H. Hill και C. Blegen πραγματοποίησε ανασκαφές στο ιερό και στον λόφο Τσούγκιζα μέχρι το 1926. Ακολούθησε μακρόχρονη διακοπή, έως ότου ο C. William έφερε στο φως, με ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν το 1964, μέρος των οίκων και του ξενώνα, καθώς και έναν κλίβανο. Τέλος, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το 1973 έως το 1986, διεξήχθησαν εκτεταμένες και συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή, από το Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας, υπό τη διεύθυνση του S. Miller.