ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 53 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε εδω την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εγκριση σύνταξης του νέου κανονισμού καθαριότητας.