Aπόσπασμα από το πρακτικό της αρ. 1/26-1-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμό 1/26-1-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση  τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου ,έτους 2021.