ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ(Δ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ)

Δείτε εδώ το απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αρ.7 της 15ης Οκτωβρίου 2021.