ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/29.06.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε εδώ το απόσπασμα από το πρακτικό 9/29.06.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : "Έγκριση σύνταξης νέου κανονισμού καθαριότητας".