ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 04.01.2024 ΕΩΣ 04.01.2025

Δείτε εδώ την Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων με διάρκεια Δημοτικής Θητείας από 04.01.2024 έως 04.01.2025.