ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2023

Δείτε εδώ την απόφαση ορισμού αντιδημάρχων με θητεία έως 31/12/2023.