Απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Νεμέας

Δείτε εδώ την απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεμέας σχετικά με την εισήγηση καθορισμού δημοτικών τελών ύδρευσης για το Δήμο Νεμέας για το έτος 2021 κ.ε..