ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε εδώ την απόφαση Δημάρχου για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για τη Δευτέρα 15/2/2021 και εδώ για τη Τρίτη 16/2/2021.