ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Αναστολή λειτουργίας 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας.