ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'αριθμ. ΣΟΧ2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δείτε εδώ το παράρτημα της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023.

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης σε μορφή docx.

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης σε μορφή pdf.