Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 12/08/2022 έως 26/08/2022

Δείτε εδώ την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπκού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης.

Δείτε εδώ το παράρτημα της ανακοίνωσης.