ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022(247/17.8.2022) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2(ΔΥΟ) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ Δ.ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΞΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ''ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ''
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Δείτε εδώ την περίληψη της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 για πρόσληψη 2(δυο) θέσεων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ του ΝΠΔΔ του Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας ,Αλληλεγγύης και Παιδείας με την επωνυμία ''ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ''.

Δείτε εδώ το παράρτημα ανακοινώσεων.

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης.