ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 2/2023 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4511/18.08.2023)