ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τελικοί πίνακες επιτυχόντων-προσληπτέων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Ανακοινώνονται σήμερα 03/9/2020 τα μόνιμα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την  κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα μερικής απασχόλησης εδώ.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα ολικούς απασχόλησης εδώ.