ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Κάλυψη δύο θέσεων του προγράμματος του Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου

Δείτε εδώ την ανακοίνωση-προκήρυξη για την πρόσληψη σχολικών τροχονόμων.

Δείτε εδώ την αίτηση σχολικού τροχονόμου.