ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Κάλυψη δυο θέσεων του προγράμματος εθελοντή σχολικού τροχονόμου.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για  την πλήρωση δυο θέσεων του προγράμματος εθελοντή σχολικού τροχονόμου , καθώς και τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.